Loading...
שילוב כלב בית 2018-03-17T10:28:43+00:00

שילוב כלב הבית בתוכנית ההתערבות הביתית

משפחות רבות לילדים על הספקטרום האוטסטי משלבות בחיי המשפחה כלב ביתי.
שילוב כלב הבית בתוכנית ההתערבות הביתית יכול לסייע רבות ביצירת ועידוד תקשורת בין הילדים לכלבים, מאפשר לצוות המטפל "כלי" נוסף בעבודה המשותפת עם הכלב ומשמש כגורם מעודד מוטיבציה עבור הילד.

במקרים מסויימים ניתן לשלב בתהליך הכשרת הכלב לתוכנית הביתית גם התנהגויות "יעודיות" מתחום כלבי השירות אשר יכולות לסייע בקיום שגרת החיים בבית.

את המרכז להכשרות כלבי שירות מלווה מנתחת התנהגות בכירה אשר מסייעת בהנחיית המשפחה ובביצוע תיאום הציפיות למול המשפחה. בנוסף מאלף כלבי שירות אשר עובד עם הכלב על ההתנהגויות הנדרשות. שילוב הכוחות בין השניים מאפשר להשיג תוצאות מרשימות ביותר.

משפחות המעוניינות מוזמנות ליצור עימנו קשר במטרה לגבש את תוכנית הפעולה הנכונה ביותר עבורם.

ליצירת קשר וקבלת מידע נוסף 

הצטרפו ותמכו בהכשרת כלבי שירות

תמכו עכשיו!