Loading...
חדשות ומאמרים 2018-03-17T16:27:57+00:00

תכנית ייחודית לתמיכה רגשית בהלומי קרב באמצעות כלבי שירות

כתבה שלנו בפורטל אנימל: תכנית ייחודית לתמיכה רגשית של הלומי קרב באמצעות כלבי שירות.
בשנה

כיצד כלבי שירות מסייעים לילדים על הספקטרום האוטיסטי

כתבה שלנו בפורטל אנימל: "איזה כייף אני יכולה לראות טלוויזיה הערב עם בעלי….." משפט זה נאמר ע"י

הצטרפו ותמכו בהכשרת כלבי שירות

תמכו עכשיו!