Loading...
מן התקשרות 2018-03-16T22:04:47+00:00

ברק, יוצא יחידת עוקץ, החליט להקים את "המרכז להכשרות כלבי שירות", ששם לו למטרה לקדם את תחום כלבי השירות בישראל. בהתנדבות מלאה הוא מאתר את הכלבים ומכשיר אותם לשמש ככלבי שירות המסייעים להלומי הקרב ולאנשים הסובלים ממגבלה פיזית או נפשית בהתמודדות היום יומית ובהשתלבותם בחברה.

ברק בתכנית "מחר שבת" 17/11/2017

יוזמה למימון כלבים להלומי קרב: "הכלב יכול לזהות כשמתקרב התקף"

יזמי התכנית בתכנית של יעל דן  5/12/2017

יזמי המרכז מתארחים בתכנית הבוקר "העולם הבוקר" ברשת. ומתארים איך זה מרגיש לצאת ולהתמודד עם העולם: מה ההבדל בין כלבי נחייה לכלבי שירות, איך מכשירים אותם ולמי הם עוזרים? וגם: איך אתם יכולים לתרום לשלוש משפחות שמחכות לעזרה?

אילן בתכנית "עולם הבוקר" 26/11/2018

כלבי שירות דרושים לאנשים רבים: ישראל היום:

הצטרפו ותמכו בהכשרת כלבי שירות 

תמכו עכשיו!